Non podes realizar unha nova encomenda dende o teu país. United States

Quén é crrweb?

Crrweb.net nace da paixón de Cristian Rodríguez poa informática en abril do ano 2013 en Ourense.

O obxetivo de crrweb é poder ofrecer a todos un gran servizo informático cun trato familiar e cercano no que destaca a simpatía e o saber facer de Cristian. Todo isto cuns prezos competitivos que calqueira poida permitirse.

O interese por convertirse nun servizo integral leva a crrweb a esforzarse en acadar formación suficiente para poder prestar servizo en cada vez máis ramas, dedicándose actualmente ó diseño web, venta, montaxe e reparación de equipos informáticos, servizo técnico a domicilio, asesoramento á hora de mercar calquer equipo informático, prestación de formación de iniciación á informática e á ofimática ou outras aplicación informáticas...

Nun futuro cercano tamén poderá ofrecer soporte á reparación de teléfonos móbiles e á creación de aplicacións Java tanto para web como para móbiles e ordenadores.

Compromiso "leva só o que precisas"

Actualmente a informática está baixando moito de prezo á vez que cada día hai novos produtos con mellores características, véndose moitos informáticos tentados a ofrecer estas últimas tecnoloxías a persoas que non as precisan só polo feito de que a ganancia é superior nestes produtos ou incluso ofrecer equipos obsoletos por prezos superiores ás novas tecnoloxías para desfacerse de esos materiáis.

Crrweb defende que cada persoa debe ter un equipo conforme ás súas necesidades sen malgastar diñeiro en recursos que non se van a utilizar.

É por isto que me comprometo a ofrecer ós meus clientes produtos que por características e prezo, sexan interesantes para eles. Desta maneira sempre indicaré claramente o público obxetivo dos artículos expostos, para que cada cal compre só o que precisa.

Continuamente crrweb está na procura de novos proveedores e convenios con fabricantes, bancos e trasportistas para sempre conseguir para os séus clientes o mellor prezo e condicións posibles ós que un simple autónomo pode optar.

Sen máis, os agradezo a lectura da miña presentación.

Saludos,

Cristian Rodríguez

Administrador de crrweb.net